Road Glide<sup>™</sup>
Road Glide<sup>™</sup>

Road Glide

สเปค

ความยาว 2430mm
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง 22.70l
Dry weight 372.00kg
Seat height 695mm
Engine Milwaukee-Eight® 107
Displacement 1745cm3
แรงบิดเครื่องยนต์ 150Nm
Front 19
Rear 16
Blue Max
Industrial Gray
Kinetic Green
Twisted Cherry
Vivid Black
Wicked Red