เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ฮาเล่ย์-เดวิดสัน หาดใหญ่
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต โดย บริษัท มาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด

บริษัท มาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) เอ็มจีซี - เอเชีย ถือเป็นหนึ่งในองค์กรค้าปลีกยานยนต์ของเอกชนที่มีพลวัตในเชิงธุรกิจสูงสุดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  โดยธุรกิจของ เอ็มจีซี - เอเชีย สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์อันประจักษ์ชัดของ ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะและครอบครัว ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของทีมบุคคลากรอันแข็งแกร่งขององค์กร  ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากภายในของทีมบุคลากรทุกหมู่เหล่าจึงทำให้ เอ็มจีซี - เอเชีย ยืนหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกยานยนต์อย่างเต็มภาคภูมิ

ฮาเล่ย์-เดวิดสัน หาดใหญ่ เปิดตัวครั้งแรกในจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2017. ตัวแทนจำหน่าย ฮาเล่ย์-เดวิดสัน หาดใหญ่ ตั้งอยู่เลข ที่ 882 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ภูมิใจในการนำวิถีชีวิตทั้งหมดของรถจักรยานยนต์ฮาเล่ย์-เดวิดสัน ไปยังผู้ขับขี่ และผู้ที่ชื่นชอบ มีวิสัยทัศน์จะมอบบริการที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่บริการ การดูแลลูกค้า สินค้าที่มีคุณภาพ และการจำหน่ายรถฮาเล่ย์-เดวิดสัน โดยมุ่งมั่นให้เกิดความประทับใจและมีประสิทธิภาพให้ดีที่สุดมากกว่าที่ใด

ตัวแทนจำหน่าย ฮาเล่ย์-เดวิดสัน หาดใหญ่ แห่งแรกในจังหวัดสงขลา
เปิดบริการเต็มรูปแบบ, จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮาเล่ย์-เดวิดสัน แผนกสินค้าเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์เสริมตกแต่งรถ สินค้าอะไหล่ และชุดบำรุงรักษารถฮาเล่ย์-เดวิดสัน